burcova Walentyna zdjecie 300x300Profesor Walentyna Nikołajewna Burkowa - generalny dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit z Tomska RF, - doktor  nauk  chemicznych, profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Członek Komitetu Ekspertyz Efektywności Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej Rady Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad 100 prac naukowych, 2 monografii, współautorem 11 patentów (m.in. unikalnej technologii wytwarzania wodnych ekstraktów roślinnych) i 24 receptur leczniczych fitofarmaceutyków. Laureat licznych nagród w tym ArchiMed 2002r. za opracowanie programu profilaktycznej i rekonstrukcyjnej medycyny na bazie preparatów naturalnych produkowanych na ekologicznie czystym Ałtaju. Szerokie zainteresowanie badaniami klinicznymi syberyjskich naukowców zaowocowało zaproszeniem prof. W. Burkowej do Europy, gdzie przy udziale rosyjskiej kadry naukowej jest organizatorem szkoleń dla lekarzy, farmaceutów i studentów studiów medycznych. Szkolenia posiadają akredytację Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku są sygnowane przez Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej. Unikalna pozycja prof. Burkowej w świecie naukowym wiąże z umiejętnością wykorzystania i wdrożenia zaawansowanej wiedzy z zakresu adaptogenów i fitoterapeutyków w praktykę kliniczną na dużą skalę. Koncepcja wykorzystania substancji adaptogennych do przywracania zdrowia była stworzona przez Rosjan i wyprzedziła o 20-30 lat medycynę holistyczną, różniąc się od niej głębszym sięgnięciem do mechanizmów regulacji homeostazy i bardziej naukowym, systemowym podejściem.

Dr Peter JentschuraDr h.c. Peter Jentschura – traktuje chorobę i zdrowie z zupełnie nowej perspektywy i wprowadza do publicznej dyskusji pojęcie cywilizatozy (choroby spowodowane zanieczyszczeniem organizmu przez czynniki otaczającego nas środowiska), przyrodnik, wydawca, organizator seminariów na tematy homeostazy i czynników środowiskowych, które ja zaburzają; podaje metody radzenia sobie z „zakwaszeniem“ (zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej); omawia rolę składników mineralnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych a także metody zasadowej pielęgnacji ciała; wywodzi prawa natury z jej obserwacji i domaga się nowego rozumienia natury. Jest założycielem GF Industrie GmbH i autorem bestsellerów. Jego przedsiębiorstwo Jentschura International GmbH eksportuje swoje produkty do 30 krajów na całym świecie.

jkropJózef Krop MD (ret.) FAAEM, CNP – absolwent Krakowskiej Akademii Medycznej, UJ (1968). Specjalista 1 stopnia z pediatrii. Od 1972 zamieszkały w Kanadzie. Lekarz z ponad trzydziestoletnią praktyką kliniczną. Członek Amerykańskiej Akademii Medycyny Ekologicznej (AAEM) gdzie uzyskał w 1983 dyplom specjalisty Medycyny Ekologicznej. W 1985 razem z innymi lekarzami założył Kanadyjskie Stowarzyszenie Medycyny Ekologicznej, od którego w 1996 otrzymał nagrodę im. Dr. John Maclennan. Brał udział w międzynarodowej komisji Brundtland, której raport o stanie środowiska naturalnego ‘Our Common Future’ opublikowano w 1987. Prezentacja utożsamiała skalę przeżycia człowieka w degradującym się środowisku. W 1991 r. zaproponował Ministerstwu Zdrowia w Prowincji Ontario w Kanadzie zaadoptować prawo ze stanu Alaski w USA oparte na Helsińskim Akcie praw człowieka aby lekarze medycyny komplementarnej mieli prawo jej praktyki beż prześladowań i restrykcji. W 2000 r. ta propozycja została zaproponowana przez parlamentarzystę Monte Kwinter, i przyjęta w medycznym prawie Ontario. W 1997 został honorowym członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Medycyny Ekologicznej (BSEM) a w 1999 otrzymał nagrodę AAEM im. Jonathan Forman za wkład do medycyny ekologicznej.

DRNIEDZWIECKI2

Dr Aleksandra Niedźwiecki, jest biochemikiem, przewodniczącą zarządu i dyrektorem badań Instytutu Medycyny Komórkowej dr Ratha w Kalifornii, jak również wice-prezydentem Fundacji Zdrowia dr Ratha. Dr Niedźwiecki jest członkiem American College of Nutrition, redaktorem naukowym magazynu naukowego online Journal of Cellular Medicine and Natural Health, członkiem zespołów wydawniczych amerykańskich magazynów naukowych i czasopism. Opublikowała prawie 200 prac badawczych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych, jak np.: Journal of Biological Chemistry, Arteriosclerosis, Medical Oncology, Molecular Cell Biology i wielu innych. Jest współautorem rozdziałów książek naukowych, jak też licznych artykułów i publikacji o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym. Dr Niedźwiecki jest również współautorem, około 80, międzynarodowych patentów w dziedzinie zdrowia.

W przebiegu swojej kariery naukowej dr Niedźwiecki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowała bezpośrednio z dwoma laureatami Nagrody Nobla – prof. Geraldem Edelmanem na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku i dr. Linusem Paulingiem. Prowadziła też badania naukowe na Uniwersytecie Toronto w Kanadzie. Rozległa wiedza, a także szerokie horyzonty badawcze przywiodły dr Niedźwiecki do Kalifornii do Instytutu Linusa Paulinga, gdzie podjęła prace nad mechanizmami starzenia organizmu. Tam też rozpoczęła współpracę z dr. Rathem nad jego rewolucyjnym podejściem do nowego zrozumienia rozwoju chorób serca i roli substancji odżywczych w chorobach układu krążenia. W Instytucie Paulinga przejęła, po dr. Rathcie, kierownictwo badań nad chorobami serca.

rizzo

Profesor Carmelo Rizzo MD – urodzony w południowych Włoszech w październiku 1953 r., Praktykuje medycynę w swojej rzymskiej klinice. W 1984 roku zainteresował się żywieniem. W Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkał i studiował, poznał metodę badań cytotoksycznych, którą zmodyfikował i opatentował we Włoszech.

Jest naukowcem, który szukając nowych metod leczenia, przeprowadził liczne badania z zakresu alergii pokarmowych. Porównywał różne metody diagnostyczne i metody postepowania klinicznego, inspirowane literaturą angielską i amerykańską. Jest pionierem i autorytetem, który osobiście zna niemal wszystkich specjalistów zajmujących się diagnostyką ukrytych, niepożądanych reakcji na pokarm. Jest także konsultantem klinicznym w wielu krajach, gdzie rozpowszechnił swoje metody kliniczne i terapeutyczne oraz testy diagnostyczne.

Stworzył grupę "ekologów klinicznych", zapewniając szkolenia i możliwości badawcze w zakresie odżywiania i alergii. Jest założycielem wielu organizacji naukowych mających na celu szkolenie profesjonalistów. Wykładał na kilku włoskich uniwersytetach: University of Urbino, Uniwersyty of Pawia, Biomedical Campus of Rome, Telematic University of Rome "Unicusano"

image.pngJulia Trawińska – Prezes Fundacji Medycyny Stylu Życia, zarządza podmiotem leczniczym - Centrum Diagnostyki Genetycznej i Immunologicznej Genelab. Specjalizuje się w diagnostyce nutriimmunologicznej i nutrigenetycznej. Propagatorka Medycyny Stylu Życia, prawnik, psychodietetyk; współpracuje ściśle z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce oraz we Włoszech, Austrii i USA. Założyła portal e-diagnostyka.pl, który pozwala na wykonanie z każdego miejsca w Polsce unikalnych badań umożliwiających personalizację leczenia, odżywiania, suplementacji i treningu, a także kosmetyków, w oparciu o indywidualną analizę genetyczną.

zieba

Od ponad 20-stu lat zajmuje się naturoterapią, szczególnie w odniesieniu do naturalnych metod leczenia i zapobiegania chorobom przewlekłym i nowotworom. Publikuje artykuły w prasie, jak też prowadzi wykłady dotyczące prostych i skutecznych metod leczenia i zapobiegania chorobom bez stosowania środków sztucznie syntetyzowanych.

Jest dyplomowanym hipnoterapeutą klinicznym w Australii i USA. Jest też tłumaczem książki „Cholesterol – naukowe kłamstwo”, której autorem jest dr Uffe Ravnskov. Książka ta powstała po wielu latach analiz badań medycznych czy innych publikacji medycznych, które środowisku medycznemu zupełnie nie są znane.