Badania Instytutu Ratha nad COVID-19

Zespół naukowców Instytutu Badawczego dr Ratha pod kierownictwem dr Aleksandry Niedzwiecki dowiódł, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych jest w stanie znacząco zmniejszyć liczbę receptorów znajdujących się na ludzkich komórkach, które są niezbędne do powstawania infekcji wirusowej w ludzkim organizmie.

Odkąd receptor drugiego typu enzymu konwertującego angiotensynę (ACE2) został zidentyfikowany jako tzw. „brama wejściowa” koronawirusów do zainfekowania ludzkiego organizmu, to celem światowych badań stało się znalezienie sposobu na zamknięcie tej „bramy”. Część badaczy skupiła się na szukaniu szczepionki, która miałaby produkować przeciwciała w organizmach pacjentów i która mogłaby blokować te „bramy wejściowe”. Inna grupa badaczy przyjęła bardziej bezpośrednie podejście, starając się znaleźć sposób na zmniejszenie liczby tych „punktów wejścia” poprzez obniżenie ich produkcji na poziomie DNA w jądrze komórkowym.

Jednak to właśnie Instytut Badawczy dr Ratha uprzedził wszystkich i wygrał tę naukową rywalizację. Nasi naukowcy publikacją prezentowanego badania dowiedli bowiem, że określona formuła mikroskładników odżywczych, składająca się z bioaktywnych naturalnych cząsteczek, jest w stanie znacząco zmniejszyć liczbę receptorów ACE2 w tych typach komórek, które w największym stopniu atakuje koronawirus, a mianowicie w komórkach nabłonkowych płuc i w komórkach śródbłonka.

Szczególnie istotny jest tutaj fakt, że pod wpływem stymulacji komórek prozapalnymi molekułami (cytokinami) – co odpowiada stanowi rzeczywistej infekcji w organizmie – aż 81% ekspresji receptora ACE2 zostało zahamowanych, pozostawiając jedynie mniej niż 20% „bram wejściowych” dla wirusów.

Ponadto, po raz kolejny dowiedliśmy, że witaminy są niezbędne dla optymalnego funkcjonowania systemu odpornościowego poprzez poprawę produkcji komórek obronnych, ich migracji, a także ich zdolności do zabijania patogenów. Wszystkie te naukowe fakty są równocześnie potwierdzone w każdym szanującym się podręczniku biologii i biochemii. Co warte podkreślenia, tak szerokie spektrum obrony biologicznej jest warunkiem wstępnym dla zapobiegania przyszłym pandemiom.

Z natychmiastowym skutkiem zapewnia to ludziom i rządom całego świata bezpieczną i przystępną strategię kontrolowania obecnej pandemii i pomocy w zapobieganiu przyszłym. Ponadto, dzięki ukierunkowanej uprawie bogatych w witaminy owoców i warzyw, podejście to może również okazać się realną strategią zapobiegania przyszłym pandemiom na skalę globalną, w tym w krajach rozwijających się.

Instytut Badawczy dr Ratha jest częścią organizacji non-profit. Z tego też powodu jesteśmy skłonni nieodpłatnie udzielać licencji na naszą wiedzę rządom i instytucjom publicznym na całym świecie.