Czyje wytyczne realizuje polski rząd?

Covid-19 to nie jest choroba wysoce zakaźna. To jest choroba średnio zakaźna.
Rząd nie słucha głosu własnych ekspertów – lekarzy specjalistów, epidemiologów.
Ich wniosek jest jeden – skończyć z PANIKODEMIĄ, przejść na model szwedzki, wrócić do leczenia poważnych chorób, wrócić do normalności z ochroną najsłabszych.
Padło z ich ust wiele prawdziwych, gorzkich słów.
Chociaż, zdaniem niektórych (np. Pinkas) głównym problemem lekarzy ma być zachowanie autorytetów.
Nie ! Pokory tu trzeba. Przede wszystkim pokory. Iść w zaparte – to nie jest droga budowania autorytetu i otwartości na wiedzę, na doświadczenie.
Ilu pacjentów, chorych na zwykłe, poważne choroby, musi jeszcze umrzeć z powodu braku realnego leczenia i diagnozowania, żeby ludzie tworzący tzw służbę zdrowia, się ocknęli ?
Kogo będą potem obwiniać? Ministrów? Polityków wydających rozporządzenia niezgodne z ich wiedzą?
Kto ich rozgrzeszy? Pacjenci? Rodziny zmarłych pacjentów?

Małgorzata Goldstein