Genetyczne podsumowanie ostatnich tygodni

Profesorowie Kornelia Polok i Roman Zieliński podsumowują mijający rok.

https://www.facebook.com/altershot.tv/videos/237771401095958/