Głosowanie nad projektem Stop Segregacji Sanitarnej

Z całego Sejmu tylko 25 osób zagłosowało za procedowaniem projekty “Stop segregacji sanitarnej”!