Górnik na stanowisku Naczelnika GIS

Górnik na stanowisku naczelnika GIS, tak by powiedział śp. dr med. Antoni Krasicki! Teraz już nikt nie zarzuci Jerzemu Ziębie po AGH, że się nie zna na medycynie! Krzysztof Saczka do tej pory był zastępcą szefa GIS. Po rezygnacji Jarosława Pinkasa przejmie on obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego. Krzysztof Saczka ukończył Politechnikę Krakowską na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki na kierunku informatyka oraz z wyróżnieniem dla najlepszego absolwenta roku akademickiego 2004/2005.

Janusz Nawolski