Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych

Jest już do pobrania i wydrukowania Kalendarz Wydarzeń Pełnych Zdrowia!

Zachęcamy do promocji w swojej okolicy!

http://www.pelniazdrowia.info/wp-content/uploads/2023/05/Pelnia-zdrowia-kalendarium_2023-05-07-v3-krzywe.pdf