Nagranie ze spotkania o wodzie.

Nasze czwartkowe spotkania na zoom zaczęliśmy także publikować na YouTube.
Dziś zamieszczamy nagranie z Andrzejem Kawką z KawkaJe-KlinikaMedycyny Zintegrowanej i Zdzisławem Oszczędą z Nanolaboratory Nantes.
Rozmawialiśmy o wodzie, ale jej nie lali 😉

https://youtu.be/0PpdnMJBFqM