Pochówki zmarłych na COIVD19

Poseł Konrad Berkowicz z interpelacją w sprawie procedury pochówku zmarłych, u których zdiagnozowano COVID-19.

Wystosowałem interpelację do Ministerstwa Zdrowia z pytaniami dotyczącymi skandalicznych procedur pochówku osób zmarłych w związku z Covid-19. Zadałem pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej pochówek osób zmarłych na COVID-19 jest objęty podobną procedurą, jak u osób zmarłych na wyszczególnione choroby zakaźne, skoro COVID-19 nie jest wśród nich uwzględniony?

2. Dlaczego ciało zmarłego musi zostać umieszczone w szczelnym worku i zamknięte bez możliwości otwarcia w trumnie, która wydawana jest rodzinie dopiero w dniu pogrzebu, skoro ciało jest dezynfekowane, a koronawirus przenosi się głównie drogą kropelkową, zazwyczaj przez kaszel lub kichanie?

3. Co jest medyczną podstawą do obchodzenia się ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19 w sposób odmienny od pochówku osób zmarłych z innego powodu?

4. Jakie są dowody medyczne potwierdzające zakaźność zwłok?Warszawa, 2021-02-05

5. Skoro odległość 2 m ma zabezpieczyć przechodniów przed transmisją koronawirusa z jednej osoby na drugą, dlaczego uniemożliwia się bliskim całkowitego okazywania zwłok zmarłego na COVID-19 ?

6. Skoro COVID-19 nie jest objęty w wykazie chorób zakaźnych, to dlaczego nie stosuje się procedur pochówku przewidzianych w §5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, który reguluje procedurę pochówku zmarłych na inne choroby zakaźne niż te przewidziane we wspomnianym wykazie?

7. Dlaczego zamknięta trumna z ciałem umieszczonym w szczelnym worku nie może znaleźć się przed pochowkiem na mszy żałobnej w kościele?Czekam na odpowiedź!