Rozmowa o masowych szczepieniach covid podczas senackiej Komisji Zdrowia

Rozmowa o masowych szczepieniach covid podczas senackiej Komisji Zdrowia 08.12.2020
(fragmenty, warto wysłuchać całości)

Andrzej Matyja, chirurg ogólny, profesor, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

“Trzeba zaangażować celebrytów, ludzi z pierwszych stron gazet. Oni nie mają żadnej wiedzy, ale oni mają większy wpływ, niż mowa niejednego znawcy, profesora /…/
Coraz więcej pojawia się w mediach sceptyków co do szczepień. Na tej liście są także lekarze, żebyście państwo mieli świadomość. My wszystkich tych lekarzy w tej chwili, będziemy, brzydkie słowo użyję, PRZESŁUCHIWAĆ, czy wzywać do wyjaśnień ich postawy, przed organy odpowiedzialności zawodowej.”

Adam Niedzielski, doktor nauk ekonomicznych, Minister Zdrowia.

„Wyrazy szacunku i podziękowania za to, że NIL prezentuje taką nieugiętą postawę wobec KOŁTUŃSTWA, bo tego chyba inaczej nie można nazwać, prezentowanego niestety również przez lekarzy. To KOŁTUŃSTWO trzeba interpretować tak, jak pierwotne znaczenie tego słowa, czyli wiara w przesądy i zabobony, która niestety przebija przez poglądy prezentowane w internecie i dbałością o standard zawodowy jest dokładnie to, co robi Izba Lekarska. Czyli wyciąganie takich wypowiedzi i negowanie.
Bo to jest również pewien standard bezpieczeństwa pacjenta, żeby takie poglądy, takie punkty widzenia, nie wypełniały pewnej próżni, która powstaje na skutek braku edukacji.”

https://av8.senat.pl/10KZ311

Małgorzata Goldstein