Nowe normy ciśnienia tętniczego

Właśnie w Polsce zmieniono normy kwalifikujące do nadciśnienia. Jacek Safuta Neo – Mit chorób nieuleczalnych i wielki biznes tak w swojej książce opisuje identyczną sytuację w USA:Może ktoś “poprosił” rząd, żeby ten poprosił o nowe wytyczne? Nowe wytyczne obniżają próg diagnostyczny do 130/80 (dotychczas uważanego za tzw. ciśnienie wysokie prawidłowe lub stan przednadciśnieniowy) w porównaniu z poprzednim poziomem 140/90! Co ważniejsze, nowe wytyczne wzywają do bardziej agresywnego “leczenia” nadciśnienia, prosząc lekarzy i pacjentów, aby traktowali 130/80 jako nowy cel terapeutyczny. Czy to prośba czy groźba raczej? Przecież “powszechnie wiadomo”, że nadciśnienie zagraża życiu… I tak oto 30 milionów Amerykanów (mających ciśnienie między 130/80 a 140/90) w ciągu jednego dnia “zachorowało” i wymagało kosztownego “leczenia” już do końca życia.

A jak się koncerny do tego przygotowują i jak się przed tym bronić, przeczytacie w książce oznaczonego przez nas autora.

https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/choroby-kardiologiczne,nowe-normy-cisnienia-krwi–juz-nie-140-90,artykul,66451987.html?fbclid=IwAR3u0aMHWPtJt50hIyb6jwJM2FFx0v65GSLfM8l0UB4jdNzWMSoU1Jrr5JQ