Polscy strażacy we Francji

“Podczas gdy 146 polskich strażaków z 49 wozami pojechało do Francji walczyć z pożarami, 5000 (!) francuskich pożarników pozostaje zawieszonych. Nie mogą walczyć z żywiołem, który wygnał z domów już ok. 50 tys. osób, bo nie przyjęli sz-pionki na C-19.”

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKonradBerkowicz%2Fstatus%2F1559943943692886018%3Ffbclid%3DIwAR1Hw8_ocIaK5c6djFssUvDQOpDjDrCe6aNnZE8vWnmRQkdKr7itIpncjuc&h=AT05JyNmMFnSB4_D1Zzw72IbFgPwHfXptYo1e5y5LkPURtlXsgHbKzruJHC0v3Yb8kI-Pj-cFkf2pttVfoZeNDSfNTF9NIIBcUR94La8OLX0kfybtSB_6saiWispB1p-9Ea6&tn=-UK-R&c[0]=AT1gYjuDMBGoYoow0Wy6tCkz2e7BGL1RUV2YrNhBvEFDaek4n4gaFcMujJpN_3vnfq2mOwRX8F5pWZDpq954qZYkCDC5_PkYnbqtOTjpdWW1L-ziLwyP3SbMBv4mxUKZ_U_Q6OXE3YS9RWzHQdYE9RjgO_CuVHK71If0OEX5YB–ktFLzNASZYoFFoIta8WGcFD4tQAr