Zaktualizowany Kalendarz Wydarzeń Pełnych Zdrowia

Zaktualizowaliśmy nasz Kalendarz!

Zachęcamy do szerokiego udostępniania. Poniżej znajduje się także link, z którego możecie kalendarium pobrać i wydrukować!

http://www.pelniazdrowia.info/wp-content/uploads/2022/08/Pelnia-zdrowia-kalendarium_2022-08-10.pdf